ជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់!!!

ខែ​មេសា 17, 2010

នេះគឺជាការរួមចំនែកមួយនៃនិស្សិតខ្មែរដែលរៀនក្រៅស្រុក !!!

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាបណ្ដានិស្សិតខ្មែរកំពុងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ

ស្ថាបត្យកម្មហាណូយប្រទេសវៀតណាម យើងខ្ញុំបង្កើតប្លកមួយនេះឡើង

គឺក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោមៈ

 • សំរាប់ទាក់ទងគ្នាពីបណ្ដានិស្សិតនៅគ្រប់ទីកន្លែង
 • ចែករំលែកបទពិសោធន៍នានា
 • ផ្សព្វផ្សាយរាល់សកម្មភាពនិស្សិតនៅទីនេះ
 • ស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមពេលមានបញ្ហាកើតឡើង
 • យល់ដឹងអោយបានច្រើនពីពិភពលោក
 • ជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាដែលបងប្អូនជួបប្រទះតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
 • បង្កើនចំណងមិត្តភាពរវាងនិស្សិតចាសនិងនិស្សិតថ្មី
 • កត់ត្រានូវកំនត់ហេតុផ្សេងៗដែលនិស្សិតមុនៗបានបន្សល់ទុក
 • ជូនដំណឹងដល់និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះ
 • បញ្ហារស់នៅក្នុងសង្គមវៀតណាមសព្វថ្ងៃ
 • ជួយផ្សព្វផ្សាយអក្សខ្មែរនៅលើពិភពលោក
 • ផ្សេងៗ…..

ជាចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណ និងថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូន

ទាំងអស់ដែលបានមកដល់ទំព័រនេះ យើងខ្ញុំប្ដេជ្ញាថានឹងខិតខំផ្សព្វផ្សាយ

គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលមានរាយដូចខាងលើ។

ពីនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ

Advertisements

Hello world!

ខែ​មេសា 17, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!